Sante ak Sekirite Sosyal

Kontneur

Règleman Vaksinasyon

"Nayara Bocas del Toro se pi gwo chwa vakans pou sante ak sekirite vwayaj."

Gerson Agüero – Manadjè Resort

Pou sekirite envite nou yo, anplwaye yo, ak kominote Panamyen nou an, nou mande pou tout envite yo pran vaksen kont Covid-19 oswa yo prerefize yon tès negatif pou Covid.

Anplis politik vaksen nou an:

 • Nayara Bocas del Toro se sou yon zile prive.
 • Villas yo byen lwen.
 • Clubhouse 8,000 pye kare nou an louvri.
 • Nou gen yon demi mil pase boardwalks 10 pye lajè.
 • Elephant House, restoran nou an sou dlo, se lè louvri.
 • Nou limite a 14 envite ki rete avèk nou nan yon sèl fwa.

Pwosedi netwayaj Nayara Bocas del Toro

"Nou bay yon anviwònman ki an sekirite, an sante, pwòp, pou ou ka detann epi jwi vakans ou."

Scott Dinsmore – Manadjè Jeneral
 • Alkòl pou sanitasyon men yo disponib nan chanm envite yo ak tout zòn komen yo.
 • Tout repa nan restoran yo sèvi yon la carte - pa gen bufet.
 • Syèj restoran yo byen lwen.
 • Pandan preparasyon manje, nou itilize istansil separe pou vyann kri kont vyann kwit.
 • Sondaj yo fèt sou tout machann manje ak bwason pou asire pratik sekirite ekselan.
 • Yo itilize machann lokal yo lè sa posib pou diminye manyen pwodwi yo.
 • Ba yo anile nan tout objè ak pwodwi ke envite ka manyen.
 • Sifas touchable yo dezenfekte chak jou.
 • Sifas yo itilize souvan, tankou manch pòt yo, yo dezenfekte plizyè fwa pa jou.
 • Anplwaye yo sèvi ak mask ak gan kote sa apwopriye.
 • Mask ak gan yo disponib pou envite sou demann.
 • Mennaj mete gan pandan pwosesis netwayaj la.
 • Tout sifas nan chanm envite yo dezenfekte chak jou.
 • Yon fogger byen dezenfekte chanm ant vizit envite yo.
 • Tout twal fin blan yo lave nan dlo cho ak detèjan ekolojik-zanmi.
 • Nan zòn komen yo, fanatik ak èkondisyone kenbe lè fre sikile.
 • Yo pa aksepte okenn lajan kach, sèlman kat kredi ak debi pou rezon ijyenik.
 • Anplwaye yo dwe lave men yo souvan epi yo ankouraje yo evite manyen figi yo.
 • Anplwaye yo edike sou bon ijyèn ak sekirite.
 • Anplwaye yo kesyone sou sante yo chak jou.
 • Gen plis enfòmasyon sou sekirite ak ijyèn ki disponib pou envite yo.

Panama se yon kote ki an sekirite pou vakans

"Nou etabli Nayara Bocas del Toro nan Panama paske peyi a an sekirite epi li pa gen siklòn."

Dan Behm – Pwopriyetè

Nou baze evalyasyon sekirite nou an sou evalyasyon Gouvènman Ameriken an, ki evalye sekirite vwayaj pou chak peyi nan mond lan. Gouvènman Ameriken an toujou mete ajou enfòmasyon sa yo. Kòm ka kowonaviris yo ap koule ak koule nan Panama ak atravè mond lan Gouvènman Ameriken an ap kontinye chanje evalyasyon sa yo baze sou risk Coronavirus yo konnen.

 • Panama gen pi bon evalyasyon gouvènman ameriken an bay, ki se "blan". *
 • Panama se peyi ki pi an sekirite nan Amerik Santral. *
 • Dapre rapò Etazini an, Panama pi an sekirite pase UK, Itali, ak Espay. *
 • Panama sitiye nan yon zòn ki pa gen siklòn.

* Evalyasyon sa yo se anvan koronaviris. Gouvènman Ameriken an jeneralman rekòmande pou pa tout vwayaj entènasyonal pandan coronavirus la. Se vwayajè endividyèl la pou detèmine nivo tolerans risk coronavirus yo pa peyi.

Pran sekirite epi jwi!