Dianc Moethus Ynys Breifat Panama

Dianc Moethus Ynys Breifat Panama

Yn ailagor ym mis Medi

“Byw yw’r peth prinnaf yn y byd. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn bodoli, dyna i gyd.” —Oscar Wilde

Mae’r pensaer Andres Brenes, sy’n fwyaf adnabyddus am ddylunio gwesty mwyaf rhywiol y byd, wedi creu campwaith deniadol arall. O fewn golwg i dref fywiog Bocas yn Bocas Del Toro, Panama, mae taith ryfeddol wedi'i hysbrydoli gan y Balïaid dros y dŵr, Bocas Bali, sy'n cystadlu â'r cyrchfannau mwyaf syfrdanol yn y byd. Mae gwesteiwr carismatig ein cyrchfan, Scott Dinsmore, yn sicrhau profiad cynnes, bythgofiadwy i'n gwesteion, sy'n mwynhau ein cyfuniad prin o natur ddigymell anffurfiol mewn lleoliad Caribïaidd cain.

Dychmygol

Traeth Awyrol Cyntaf y Byd

Adeiladwyd Dros Y Dŵr ar Stiltiau

Camwch o'r llwybr pren eang yn syth i draeth Kupu-Kupu, sy'n cynnwys y Tipsy Bar a fydd yn enwog cyn bo hir. Mwynhewch yr haul a'r awel a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n profi'r grisiau tebyg i bwll sy'n arwain at ddyfroedd crisial-glir tragwyddol gynnes y Caribî am nofio prynhawn.
freuddwydiol

Llety

Villas Dŵr

Mae ein gwesteion yn mwynhau 1,100 troedfedd sgwâr o fywoliaeth alfresco ysblennydd, gan orffwys ar stiltiau dros Fôr y Caribî. Yn ogystal â phwll preifat a theras, mae pob fila yn cynnwys gwely brenin gyda llieiniau moethus a murlun carreg sebon cain wedi'i gerfio â llaw. Yn yr arddull Balïaidd draddodiadol, cysegrodd artistiaid dros 1,000 o oriau i gerfio dodrefn pren teak pob fila.
moethus

Bwyta a Choctels

Dau Bwyty

Mae eich profiad bwyta yn The Elephant House a The Coral Café yn hepgor pris hollgynhwysol traddodiadol o blaid cynhwysion fferm-ffres lleol a bwyd môr rhanbarthol a gafwyd gan bysgotwyr Bocas. Wedi'i hysbrydoli gan ein tŷ gwydr ar y safle, mae ein prif gogydd yn meddwl seigiau arloesol ar gyfer pob pryd bwyd.
Diderfyn

Gweithgareddau

Pethau i wneud

Nofio neu snorkelu yn uniongyrchol o'ch fila gorddŵr. Neu archwiliwch ddyfroedd y Caribî o amgylch ein hynys trwy gaiac neu fwrdd padlo. I gael profiad snorkelu diarffordd, mae'r ynys fach yn union ar draws y filas yn gartref i fywyd môr syfrdanol.

Mae dyfroedd cerulean Bocas Bali yn gynnes trwy gydol y flwyddyn. Ond os yw’n well gennych ddŵr croyw yn hytrach na dŵr hallt, mae ein pwll trawiadol yn y clwb yn fan tawel i dorheulo.
Cain

Celf a Dylunio Pensaernïol

Gydag Istonau Balïaidd Cyfoethog

Efallai mai ynys fach breifat yn Bocas Del Toro fyddai’r lle olaf y byddech chi’n ei ddisgwyl i brofi pensaernïaeth syfrdanol wedi’i chyfoethogi gan furluniau carreg sebon wedi’u cerfio â llaw a darn celf naturiol dwy dunnell o siwgr â gwraidd yn addurno’r cwrt alfresco â lloriau marmor. I'r rhai sy'n caru celf - mae llawer o bethau annisgwyl yn aros.
Amgylcheddol

Cynaliadwyedd

Gwarchod ein Riffiau Cwrel

Rydym yn frwd dros warchod harddwch naturiol ein hynys breifat a'i dyfroedd. Mae Bocas Bali 100% oddi ar y grid. Mae basnau dalgylch yn storio 55,000 galwyn o ddŵr glaw i ddarparu ein holl anghenion dŵr croyw wedi'u puro. Ac mae'r haul yn cynhyrchu ein trydan ar ffurf pŵer solar.

Sylw yn:

Logo Bloomberg News
Logo Adroddiad Robb
Logo cylchgrawn Teithio a Hamdden
Logo Adroddiad Robb
Logo cylchgrawn Teithio a Hamdden
Logo Bloomberg News